Haïti-Corruption: « Dr. Yves Jean-Bart doit démissionner de son poste », dixit Patrice DUMONT.

Haïti-Corruption: « Dr. Yves Jean-Bart doit démissionner de son poste », dixit Patrice DUMONT.

Haïti-Corruption: « Dr. Yves Jean-Bart doit démissionner de son poste », dixit Patrice DUMONT.

Mardi 5  Mai 2020 – Le P’tit Journal.
Laisser un commentaire.

Par Samuel JOSEPH

Le Sénateur Pierre Paul Patrice DUMONT et Président de la Commission sportive a exigé la démission immédiate du Docteur Yves Jean-Bart dit « Dadou » qui, d’après le journal britannique « The Guardian » serait impliqué dans des actes de corruption et d’abus sexuels sur des jeunes joueuses formées et/ou habitées au Ranch de la Croix-des-Bouquets.

« Le Président de la Fédération Haïtienne de Foot-Ball (FHF) doit remettre, dans le plus bref délai, sa démission car ces allégations pourraient ternir l’image du sport en Haïti, plus précisément le foot-ball », a martelé l’élu de l’Ouest à la cinquantième (50ème) législature haïtienne, arguant que la Justice haïtienne et les instances compétentes de la Fédération internationale de Foot-Ball Association (FIFA) devraient jouer leur rôle à partir d’une enquête sérieuse et impartiale qui sera capable d’y déterminer la vérité.

Veuillez donc lire intégralement la note de presse du Sénateur Pierre Paul Patrice DUMONT rendue publique le dimanche 3 mai 2020.

Port-au-Prince, 3 mai 2020

<<Nòtdeprès Senatè Patrice Dumont konsènan ankèt jounal The Guardian pibliye sou koripsyon ak abi seksyèl, vyòl, angwòsman, jèn foutbolèz ta sibi delapa doktè Yves Jean-Bart, prezidan FHF

Jounal anglè « The Guardian » pibliye yon ankèt li mennen sou prezidan Fédération Haïtienne Football doktè Yves Jean- Bart konsènan abi seksyèl, vyòl, angwòsman, doktè prezidan FHF la ta komèt sou jèn foutbolèz ki konsantre nan sant teknik federasyon foutbòl la. Jounal la pale tou de koripsyon ak mounpatis ki ta genyen nan federasyon an.
Akizasyon sa yo grav anpil. Mwen note tou doktè Jean Bart di se pa vre, li pa janm nan zak konsa.

Plizyè jounal releye ankèt The Guardian lan. Plizyè òganizasyon sosyal, òganis endepandan Konstitisyon an rekonèt, atis, politisyen, pran rezilta ankèt The Guardian lan trèzoserye. Jan sa prezante jodi a la a, pa gen kondisyon sikolojik ni kondisyon sekirite pou ti jèn fi yo rete konsantre nan sant lan, jan yo te konn fè l avan akizasyon piblik sa yo. Nan menm sans doktè Jean Bart rekonèt nan repons li bay The Guardian ki te poze l kesyon nan kad ankèt la, mwen rekòmande si gen foutbolèz ki te sibi abi sa yo vre, fò fanmi yo ankadre yo pou yo pote plent. Toutmenm, si se vre yon akizasyon se pa yon plent, si se vre rezilta ankèt yon gwo jounal pa vle di se laverite, si se vre klamè piblik se pa tribinal ni se pa desizyon jistis, prezidan federasyon an, doktè Jean-Bart, dwe retire kò l pwovizwaman nan tèt federasyon an. Se menm desizyon pou dam ankèt la di, san nonmen non l, ki sipèvizèz aktivite foutbolèz yo nan sant lan. Se yon mezi konsèvatwa de sajès asanble jeneral federasyon an ta dwe aksepte delapa de doktè Jean Bart, san pèdi tan, epi nan menm tan an, deziyen youn nan visprezidan oubyen pami konseye yo, kòm prezidan pwovizwa, annatandan FIFA mete bouch nan zèfè a.

Toujou pou asire sekirite fizik ak sikolojik foutbolèz yo, Ministè Jenès ak Spò ta dwe antre ankontak vit e prese avèk federasyon an pou l plase nan sant lan yon chèf sekirite, yon sipèvizèz aktivite foutbolèz yo ak yon sikològ ki ta dwe yon fanm.

Nan kout kat la, fòk Leta tabli kontak avèk fanmi foubolèz yo pou yo rewè ansanm kondisyon lavi nan sant lan, epi konsidere sitiyasyon chak timoun, sila ki vle rete nan sant lan, sila ki vle ale lakay yo.
Mwen envite tout kominote spò nan peyi a mezire ki gwosè malè ki tonbe sou tèt sektè a. Sosyete a se yon sèl: nen pran kou, je kouri dlo. Malgre gwo sezisman ki anpare tout sektè lè nouvèl la tonbe a, fò nou fè fas kare a pwoblèm nan tèt frèt, men san pèsonn nan nou pa fè kòmsi pa gen anyen la a.>>

[email protected]

Le P'tit Journal Haïti